Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Kritéria hodnocení PMZ SCR 2023

Kritéria profilových zkoušek EKO, SCR, PRV

Kritéria hodnocení z NEJ

Kritéria hodnocení profilových zkoušek z CJL

Kritéria hodnocení profilových zkoušek z ANJ

Kritéria hodnocení PRMZ – BEP 2023

Kritéria hodnocení praktických MZ (CER)