Aktuálně !!!

vysledky-nahradni-termin

POZVÁNKA-PRO-UCHAZEČE-O-STUDIUM

Nové informace pro uchazeče k přijímacímu řízení

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne 8. 6. 2020 pro čtyřleté obory vzdělání.

  • Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Písemný test z každého vzdělávacího oboru může konat pouze jednou (zůstává zachován náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu). Pokud uchazeč uvedl na přihlášce jako první školu kde se JPZ nekoná, bude konat JPZ na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí.
  • Uchazeč obdrží pozvánku k jednotné přijímací zkoušce, kterou zašle ředitelka školy nejpozději 10 pracovních dní před termínem JPZ, tj. 25. 5. 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání. Pozvánka bude odeslána také emailem, pokud je adresa uvedena na přihlášce.
  • Průběh JPZ zůstává stejný, ale prodlužuje se čas trvání zkoušky. Český jazyk a literatura 70 minut ( o 10 minut delší, než je běžný čas) a matematika 85 minut ( o 15 minut delší, než je běžný čas).
  • Obě školy obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky. Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Centrum, škola odešle v den konání JPZ naskenované testy a Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní to znamená do15. 6. 2020. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejní výsledky 16. 6. 2020 na webu školy a na vstupu do budovy pod registračním číslem uchazečů a to na dobu minimálně 15 dnů.
  • Nepřijatým uchazečům pošle ředitelka školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné, ale je zde možnost být přijat na místa, která budou uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se uchazeč umístil „pod čarou“. Jde o tzv. nové rozhodnutí podle §101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Tím může ředitel přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.
  • Náhradní termín JPZ  je stanoven na 23. 6. 2020 pro uchazeče, který se do tří dnů z vážných důvodů omluvil písemně ředitelce školy z řádného termínu JPZ. Výsledky JPZ  budou zveřejněny  27. 6. 2020. Termín pro odevzdání zápisového lístku je pak 3. 7. 2020.
  • Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dní od zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů to je do 23. 6. 2020.  Zápisový lístek se musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).  Na naší škole je pak nutné podepsat také smlouvu o příspěvku na provoz školy. Z toho důvodu je nutný příchod zákonného zástupce osobně.  

Doplňující informace:

  • harmonizační zájezd do Itálie odkládáme na další školní rok, žáci o něj nepřijdou,
  • plánované třídní schůzky v červnu rušíme, náhradní termín bude zveřejněn.

V Mostě dne 9. 5. 2020                                                                       

Ing. Lucie Machuldová

ředitelka školy v. r.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com