Náš život za dvacet let

Skotsko1
Skotsko1
Skotsko1
EU flag-Erasmus+_vect_POS

V srpnu 2015 získala Střední odborná škola podnikatelská s.r.o. finanční grant od Evropské unie v rámci programu Erasmus+ klíčová akce KA2 – Strategická partnerství škol.

Skotsko2

Dvouletý projekt s názvem „Náš život za dvacet let“ byl zahájen 1.9.2015. Jedná se o mezinárodní projekt s pěti partnerskými školami z Německa, Polska, Francie, Itálie a Velké Británie. Pracovním jazykem projektu je angličtina.

Projekt bude probíhat na platformě eTwinning. V rámci projektu se žáci budou zabývat vizí života v Evropě za dvacet let. Žáci se budou zaměřovat na vývoj a změny v oblasti životního prostředí, energií, komunikace, pracovního trhu a zaměstnanosti, rovněž bydlení a rodinných vztahů. Žáci se pokusí zpracovat vliv dnešního životního stylu a globalizace v Evropě na život v budoucnosti.

V rámci projektu bude během dvou let realizováno 5 projektových setkání žáků všech škol v jednotlivých partnerských zemích, konkrétně ve městech Lemgo, Edinburgh, Champagnole, Catania a Nasielisk. Každého setkání se účastní 5 žáků naší školy. Žáci budou ubytováni v hostitelských rodinách.

První vzdělávací aktivita a první setkání se uskuteční v německém městě Lemgo během prvního prosincového týdne letošního roku.

S největší pravděpodobností bude naše škola hostit mezinárodní projektové setkání všech partnerských škol v březnu roku 2016.

Cílem projektu Erasmus+ „Náš život za 20 let“ je zamyšlení se nad budoucím vývojem v Evropské unii i jednotlivých partnerských zemích, multikulturní výměna, rozvoj postojů k evropanství a zlepšení jazykových kompetencí žáků.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.