Třídní schůzky

Třídní schůzky

Ve školním roce 2023/2024 se uskuteční třídní schůzky v těchto termínech:
ÚT       14. listopadu 2023 od 16:00 h
ÚT       16. dubna 2024 od 16:00 h
Na prospěch a chování žáka se může zákonný zástupce informovat kdykoliv
během školního roku u třídních učitelů a příslušných vyučujících.
Informace lze získat též na webu školy a v informačním systému EDOOKIT.