Třídní schůzky

Třídní schůzky

Ve školním roce 2022/2023 se uskuteční třídní schůzky v těchto termínech:

      ÚT       15. listopadu 2022 od 16:00 h

      ÚT       18. dubna 2023 od 16:00 h

Na prospěch a chování žáka se může zákonný zástupce informovat kdykoliv během školního roku u třídních učitelů a příslušných vyučujících. Informace lze získat též na webu školy a v informačním systému EDOOKIT.