Učitelé

učitel e-mail kabinet
Machuldová Lucie, Ing. ředitelka školy
UCT
reditelka@podnikac.cz 403
Öhlschlegelová Ivana, PaedDr.
 zástupkyně ředitele, TEV, NEJ
Edookit 506
Balázsová Kateřina, Ing. třídní učitelka
 PRV, MAC, MNC,OBJ,MAR

Edookit
404
Adámková Helena, Mgr. , externí učitel
ČLJ

Edookit
Janotová Jana, Mgr. třídní učitelka
 MAT, ADM

Edookit
404
Harantová Milada Ing. třídní učitelka, výchovný poradce vychovny.poradce@podnikac.cz
 ADM, EKO, MNG,BAN

Edookit
410c
Psotka Milan, Ing.třídní učitel
 GCR, TEV, ZEM, SCR, protidrogový preventista

Edookit
162
Remutová Eva, Mgr. třídní učitelka
 NEJ, ČJL

Edookit
323
Sedmíková Petra, Mgr. třídní učitelka
 NEJ

Edookit
323
Bendová Marta, Mgr. externí učitelka
KRI

Edookit
Benešová Veronika Bc. třídní učitelka
 REK, PVZ, VYT, IT specialista

Edookit
323 
Jakubec Pavel Mgr., externí učitel
DEJ

Edookit
Valuška Daniel,  Bc.Ing. 
ZSV, TEV,MAR, ADM

Edookit
162
Kuncová Markéta Ing. ANJ
Edookit
410c
Hergesselová Marcela Mgr. ANJ
Edookit
410c
Bartoš Štěpán Ing.   pověřenec GDPR 
Edookit