Učitelé

učitel e-mail kabinet
Machuldová Lucie, Ing. ředitelka školy
UCT
reditelka@podnikac.cz 403
Öhlschlegelová Ivana, PaedDr.
 zástupkyně ředitele, TEV, NEJ
Edookit 506
Balázsová Kateřina, Ing. třídní učitelka
 PRV, MAC, MNC,TEP,MAR

Edookit
404
Adámková Helena, Mgr. , výchovný poradce
DEJ

Edookit
Janotová Jana, Mgr. třídní učitelka
 MAT

Edookit
404
Harantová Milada Ing. třídní učitelka
 ADM, EKO, MNG

Edookit
410c
Psotka Milan, Ing.třídní učitel
 GCR, TEV, ZEM, SCR, protidrogový preventista

Edookit
162
Remutová Eva, Mgr. třídní učitelka
 NEJ, ČJL

Edookit
323
Sedmíková Petra, Mgr. třídní učitelka
 NEJ, ANJ, RET

Edookit
323
Bendová Marta, Mgr. KRI
Edookit
Benešová Veronika třídní učitelka
 REK, PVZ, VYT, PSY

Edookit
323 
Kubátová Dagmar Mgr., NEJ
Edookit
404
Valuška Daniel,  Bc.Ing.  ZSV, TEV,MAR, MOB, DPV
Edookit
162
Kuncová Markéta Ing. ANJ
Edookit
404
Hergesselová Marcela Mgr. ANJ
Edookit
410c
Bartoš Štěpán Ing.   pověřenec GDPR 
Edookit