Konzultační hodiny

Konzultační hodiny  vyučujících ve školním roce 2022/2033

Ing. Machuldová Lucie            Středa 14.15 – 15.15

Ing. Psotka Milan                    Čtvrtek 14.15 – 15.15

Ing. Balazsová Kateřina          Úterý 14.15 – 15.15

Ing. Harantová Milada            Středa 14.15 – 15.15

Mgr. Bendová Marta               Středa 14.15 – 15.15

Mgr. Janotová Jana                 Pondělí 14.20 – 15.00

Mgr. Remutová Eva                 Pondělí 14.15 – 15.00

Benešová Veronika                  Pondělí 14.15 – 15.00

PaeDr. Öhlschegelová Ivana   Pondělí 14.15 – 15.15

Mgr. Sedmíková Petra             Pondělí 14.15 – 15.15

Ing. Valuška Daniel                   Čtvrtek 14.15 – 15.15

Mgr. Kubátová Dagmar            Úterý 14.20 – 15.00

Mgr. Hergeselová Marcela       Úterý 14.30 – 15.30

Ing. Kuncová Markéta              Pondělí 14.15 – 15.15

Účast je nutné hlásit vyučujícímu předem!