Konzultační hodiny

Konzultační hodiny  vyučujících ve školním roce 2023/2034

Ing. Machuldová Lucie            Středa 14.15 – 15.15

Ing. Psotka Milan                     Čtvrtek 14.15 – 15.15

Ing. Balazsová Kateřina          Úterý 14.15 – 15.15

Ing. Harantová Milada            Středa 14.15 – 15.15

Mgr. Bendová Marta                Středa 14.15 – 15.15

Mgr. Janotová Jana                   Pondělí 14.20 – 15.00

Mgr. Remutová Eva                  Pondělí 14.15 – 15.00

Bc. Benešová Veronika                  Pondělí 14.15 – 15.00

PaeDr. Öhlschegelová Ivana   Pondělí 14.15 – 15.15

Mgr. Sedmíková Petra             Úterý 14.15 – 15.15

Ing. Valuška Daniel                  Čtvrtek 14.15 – 15.15

Mgr. Jakubec Pavel                 Úterý 14.15 – 15.15

Mgr. Hergesselová Marcela      Úterý 14.30 – 15.30

Ing. Kuncová Markéta              Pondělí 14.15 – 15.15

Účast na konzultačních hodinách je nutné hlásit vyučujícímu předem!