London 2012

staz-londyn

Prezentace návštěvy: London & Brighton 2012

Schválený seznam účastníků – Anglie

1. Karel Praveček – P-1

2. Lucia Bocková – P-1

3. Jana Hybrantová – P-1

4. Barbora Krtičková – P-3.A

5. Linda Justrová – P-2

6. Jenifer de Rosová – P-2

7. Jiří Svoboda – P-2

8. Tereza Jirkovská – P-2

9. Patrik Gremlica – P-3.B

10. Romana Kočišová – P-3.B

11. Daniel Valuška – P-3.B

12. Anička Pánková – P-1

13. Karolína Janečková – P-1

14. Tereza Mádlová – P-1

15. Hana Hlavatá – P-1

16. Šárka Štrosnerová – P-1

17. Tomáš Bobela – P-3.B

18. Jaroslav Staněk – P-2

19. Tomáš Weinhold – P-2

Stáž – Londýn

Program jazykové, kulturní a odborné přípravy účastníků k projektu v rámci programu Leonardo, č. projektu: CZ/12/LLP-LdV/IVT/134133

Termín přípravy:             26.8. – 31.8.2012

Místo konání přípravy: Střední podnikatelská škola

 

26.8. 08.00 – 11.00 Harmonogram přípravy, fotky, seznam účastníků – adresa, email, tel. číslo, kontakt na rodiče. Seznámení s projektem. Raj
12.00 – 14.00 Introduction – (my family, my town, my school, hobbies) – konverzační témata k procvičení a zlepšení komunikačních dovedností. Mv
15.00 – 18.00 Smysl evropských projektů na podporu mobility osob v počátečním stadiu odborného  vzdělávání. Ps
27.8. 08.00 – 11.00 Odborná příprava – dodržování bezpečnostních předpisů na pracovišti. Ps
12.00 – 14.00 Europass životopis – vyplnění, vložení fotografie, odeslání do Londýna. Raj
15.00 – 18.00 Kooperativní cvičení ke zlepšení spolupráce ve dvojicích, ve skupinách, v týmu. Mv
28.8. 08.00 – 11.00 London – history and sights. Mv
12.00 – 15.00 Odborná příprava – zeměpisné údaje o UK a jeho významné památky a místa. Ps
16.00 – 18.00 Sestavení požadovaného programu pro volný čas, odeslání do Londýna. Raj
29.8. 08.00 – 11.00

 

Odborná příprava – průmyslová odvětví v jednotlivých zemích UK a nejvýznamnější podniky. Ps
12.00 – 14.00 Holidays and customs in England. Mv
15.00 – 18.00 Shopping, free-time activities. Raj
30.8. 08.00 – 11.00 Business letters – odborná slovní zásoba. Mv
12.00 – 15.00 Slovní zásoba vzhledem k pracovišti účastníka – cestovní ruch. Raj,
16.00 – 18.00 Odborná příprava – Mezinárodní obchod v UK. Ps
31.8. 08.00 – 11.00 Slovní zásoba vzhledem k pracovišti účastníka – business. Mv
12.00 – 14.00 Odborná příprava – Chování se v krizových situacích, doprava v Londýně. Ps
15.00 – 18.00 Mapa Londýna – vyhledávání míst, kde budou účastníci pracovat, bydlet. Systém MHD v Londýně.  Rj