Zahraniční projekt Move2Learn Learn2Move pro naší školu

Move2Learn, Learn2Move je jednorázová iniciativa, kterou zahájila Evropská komise 27.3. 2017 u příležitosti 30. výročí programu Erasmus pro vzdělávání a odbornou přípravu mládeže a sportu. Cílem je poskytnout mladým lidem zapojeným do projektu učení možnost cestovat
do jiné země v Evropě se svou školní třídou. Tato iniciativa je realizována prostřednictvím sítě „eTwinning“, která umožnila a umožňuje učitelům a žákům v celé Evropě vyvinout společně projekty prostřednictvím online platformy po více než deset let. Iniciativa reaguje na výzvy
ze strany Evropského parlamentu, jak dále podporovat mobilitu mladých lidí v celé Evropě.

Naše škola získala za vynikající práci na projektu Erasmus+ We want to volunteer to make the world a better place ocenění v podobě zpátečních letenek pro 11 žáků, kteří byli do projektu zapojeni. Díky projektu se tak ve dnech 1.-7.10.2018 vydají žáci 3.ročníku za partnerskou školou do Lotyšska do města Daugavpils.