Informace

SOSPo-vysledky-v-nahradnim-terminu

Důležité informace k podání zápisového lístku

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budeme vydávat v úterý 02. 05. 2023 od 08:00 h do – 17:00 h
a ve středu 03. 05. 2023 od 07:00 h – 15:00 h v budově školy.
Zápisový lístek je nutné odevzdat do 15. 05. 2023, tj. do 10 pracovních dnů po zveřejnění
přijatých uchazečů.
V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě zanikají posledním dnem lhůty
právní účinky rozhodnutí o přijetí.