METODOLOGIE VÝUKY OBCHODNÍ ANGLIČTINY

 

logo nové

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci programu Erasmus+, klíčová akce 1 – MOBILITY.

 

 

 

 

METODOLOGIE VÝUKY OBCHODNÍ ANGLIČTINY

 
V červnu 2018 získala Střední odborná škola podnikatelská s.r.o. finanční grant od Evropské unie v rámci programu Erasmus+ klíčová akce KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců – Mobilita pracovníků škol.
 
Dvouletý projekt byl zahájen 1.6.2018 a v rámci projektu se vyučující anglického jazyka Mgr. Jiřina Řeřichová ve dnech 15.7.-26.7. 2019 účastnila unikátního kurzu Teaching Business English v Brightonu ve Velké Británii. Kurz byl zaměřen na metodologii výuky obchodní angličtiny.
 
Před výjezdem do Velké Británie proběhla přípravná fáze projektu, která mimo jiné zahrnovala studium odborné literatury věnované metodologii výuky obchodní angličtiny a účast na tématicky zaměřených webinářích.
 

Pro realizaci kurzu byla na základě skvělých referencí vybrána škola The English Language Centre v Brightonu. Jedná se o organizaci s více než 50-letými zkušenostmi s poskytováním dalšího vzdělávání učitelů anglického jazyka z celého světa. Škola má rovněž patnáctiletou praxi s poskytováním kurzů Erasmus + / Comenius a nabízí vysoce kvalitní kurzy pro učitele.

Kurz Teaching Business English byl velmi prakticky zaměřený kurz v rozsahu 45 vyučovacích hodin určený učitelům obchodní angličtiny. Cílem kurzu byl rozvoj komplexního porozumění světu podnikání a získání nových vyučovacích metod, strategií a přístupů ve výuce obchodní angličtiny.

Vyučujícím na dvoutýdenním kurzu byl vysoce kvalifikovaný školitel Paul Emmerson, který má kromě dvou magisterských titulů i mnohaleté zkušenosti s výukou. Paul Emmerson působí také jako spisovatel v oblasti učebnic zaměřených na obchodní angličtinu, je autorem řady Macmillanových titulů, jako je Email English, Business Grammar Builder (2 úrovně), Business Vocabulary Builder (2 úrovně) a Business English Handbook. Paul Emmerson také více než dvacet let přednáší na konferencích Business English a školí učitele v oboru Business English po celém světě.

Kurz byl zaměřen na rozvoj vyučovacích metod, strategií a přístupů ve výuce obchodní angličtiny. V rámci kurzu se účastnici soustředili na analýzu potřeb studentů a použití analytických nástrojů (např. SWOT, STEP, Boston Matrix, Balanced Scorecard). Součástí hodin byl rozvoj komunikačních dovedností v oblasti telefonování, emailů a dopisů, obchodních schůzek, nácviku klíčových frází, slovní zásoby a gramatiky, různých forem prezentací, použití intonace a modelace hlasu a význam sociální angličtiny při obchodním jednání.

Nedílnou součástí kurzu bylo použití autentických textů a přepracování materiálu pro studenty různých jazykových úrovní, kritické hodnocení publikovaných materiálů a představení rozličných technik a strategií pro výuku obchodní angličtiny a motivaci studentů ke studiu.

Na řadu také přišla témata z obchodního světa jako byl marketing, management, finance, bankovnictví, výroba a provoz, mezinárodní obchod či lidské zdroje.

 
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci programu Erasmus+, klíčová akce 1 MOBILITY. Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců podporuje mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby a sdílené magisterské studium. Účastníky mobilit mohou být studenti, stážisté, učni, mladí lidé, dobrovolníci, pracovníci s mládeží či odborní pracovníci působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.