GDPR

 

Střední  odborná škola podnikatelská  MOST, s. r. o.,

Most, Topolová 584, PSČ 434 47

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Od 25. května 2018 platí jednotně v celé EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation)
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jde o ucelený
soubor pravidel na ochranu dat v EU.
V České republice tak nahradilo současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě
směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Škola se řídí směrnicí ředitelky školy o ochraně osobních údajů. Tato směrnice je k dispozici
v kanceláři zástupkyně ředitelky školy.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů a dat byl stanoven: Ing. Štěpán Bartoš