Nadstandardní nabídka

Nadstandardní nabídka

Cílem školy je spokojenost žáků a jejich rodičů se vzděláváním.

Byznysová škola je velice univerzální a praktická. Nabízíme odbornou školu i jazykovou školu v jednom.

Jedná se o školu rodinného typu, kde žáci nejsou pro učitele, ale obráceně.

Měříme spokojenost žáků. Učitelé přijímají zpětnou vazbu na jejich práci. Maximálně podporují své studenty.

Naše škola není budova, ale komunita.

Nabízíme bezplatně

 • Harmonizační zájezd v 1. ročníků zdarma na týden k moři
 • Zapůjčování učebnic zdarma (kromě učebnic na cizí jazyk)
 • Volný přístup k internetu též mimo vyučování – žákovská WIFI síť
 • Systém motivačního finančního stipendia
 • Služby školní knihovny – volný přístup
 • Nabídka dalších mimoškolních aktivit ( další cizí jazyky, práce s fotografií, design)
 • Pravidelné sportovní hry
 • Konzultační hodiny zdarma
 • Matematický seminář a další
 • Možnost účasti na projektech Erasmus+ a dalších
 • Exkurze do firem (letiště Václava Havla, Coca-cola atd.)
 • Obědy v jídelně do 40,- Kč za oběd
 • Semináře s odborníky z praxe

Kromě maturitního vysvědčení po čtyřech letech studia můžete získat

 • Státní jazyková zkouška z ANJ a NEJ

Sportovní akce

 • Lyžařský kurz v ČR
 • Výběrový lyžařský kurz v zahraničí
 • Cyklisticko-turistický kurz
 • Vodácký kurz
 • Pravidelné sportovní turnaje

Kulturní a poznávací akce

 • Jazykově-poznávací zájezdy – Amsterdam, Drážďany, Vídeň, Paříž
 • Divadelní a filmová představení
 • Návštěvy výstav a veletrhů