Samostatný absolvent = úspěšný uchazeč o práci

Název projektu

Samostatný absolvent = úspěšný uchazeč o práci

Registrační číslo

CZ.1.07/1.1.13/04.0025

Období realizace projektu

1. leden 2011  – 30. duben 2012

Realizátor projektu

VVV MOST spol. s r.o.

Partner projektu

Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o.

Cílové skupiny projektu

Žáci škol a školských zařízení – žáci středních škol v okresu Most, Chomutov a Louny

Základní cíle projektu

Cíle projektu vycházejí ze zjištěné potřeby spolupráce mezi středními školami a zaměstnavateli. Jedním z hlavních cílů projektu je vytvoření vzdělávacího programu, který bude rozvíjet podnikatelské znalosti, schopnosti a dovednosti žáků středních škol. Zajistí zainteresovaným žákům získat zkušenosti v „netechnických“ předmětech jako jsou obchodní vztahy, obchodní schopnosti, komunikace, jednání vně i uvnitř firmy, ekonomické myšlení, organizace času, týmová spolupráce, samostatnost apod. Žáci budou schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebou celoživotního vzdělávání. Pro nejlepší způsob jak systematicky a efektivně vzdělávat žáky bude využit e-learning, řízená praxe, simulační interaktivní software a výuková setkání. Zároveň se budeme snažit pozitivně motivovat zaměstnavatele k zapojování do systému praxí a celé výuky na středních školách.

Hlavní aktivity projektu
    1. Kontaktování škol a zaměstnavatelů, vytvoření 3 analýz mapujících situaci v dané problematice a v zájmových okresech,
    2. Vytvoření minimálně 4 vzdělávacích modulů (e-learning) reagujících na potřeby cílové skupiny a zaměřených na tzv. netechnické dovednosti,
    3. Pilotní ověření vzdělávacích modulů prostřednictvím řízené praxe ve firmách za využití výukových setkání simulačního software
    4. Vytvoření metodické příručky pro výuku vzdělávacích modulů

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.