Europeans for peace – Migration

migration
migration
migration

Projekt „Migration – Was zieht uns an? – Was treibt uns weg?“

Projekt byl realizován v letech 2008-2009 v rámci programu Europeans for Peace(www.europeans-for-peace.de) za finanční podpory nadace „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“. Nadace podporuje mezinárodní projekty mezi německými školami a školami ze střední, východní a jižní Evropy.

Střední odborná škola podnikatelská se do programu zapojila společně s gymnáziem Am Steigerwald Landschulheim v Bavorsku ve Wiesentheidu. V rámci projektu se vybraní žáci obou škol zabývali problematikou migrace.

Stěžejními tématy výzkumu žáků byly příčiny migrace – ať už politické, hospodářské nebo etnické a rovněž důsledky migrace pro regiony, z nichž obyvatelé odcházejí a pro oblasti, kde se tito nově příchozí usazují. V centru vědeckého zájmu žáků stála Česká republika a Německo, přičemž se žáci soustředili převážně na oblast Mostecka a bavorského Wiesentheidu. Práce na projektu se koncentrovala na dvě časová období – na situaci po skončení druhé světové války a na situaci po roce 1989 až do současnosti.

V rámci projektu také proběhla projektová setkání německých a českých studentů v bavorském Wiesentheidu a v Mostě.

Více o projektu na stránkách:

http://www.ssposmosteuropeansforpeaceii.websnadno.cz/