Naše škola získala již druhý grant zahraniční spolupráce Erasmus +

“We Want to Volunteer to Make the World a Better Place“

1

2

V červenci 2016 získala Střední odborná škola podnikatelská s.r.o. již druhý
rok po sobě finanční grant od Evropské unie v rámci programu Erasmus+
klíčová akce KA2 – Strategická partnerství škol.

3

Dvouletý projekt s názvem „Ze všeho nejvíc chceme pomáhat, abychom
udělali svět lepším místem“ byl zahájen 1.9.2016. Jedná se o mezinárodní
projekt mezi šesti školami z České republiky, Španělska, Lotyšska, Finska,
Polska a Itálie. Pracovním jazykem projektu je angličtina.

Projekt bude probíhat na platformě eTwinning. V rámci projektu se žáci
budou zabývat všemi formami dobrovolnictví a budou vedeni k tomu, aby
nezištně a ochotně pomáhali tam, kde je to zapotřebí. Žáci se budou
zaměřovat konkrétně na dobrovolnictví v domovech důchodců, v dětských
domovech, v oblasti životního prostředí, v oblasti závislostí (drogy, alkohol,
gambling, atd.), zvířecí útulky, zdravé stravovací návyky, atd. Žáci se
fyzicky zapojí do pomáhání v jedné ze zmíněných oblastí. Po dobu jednoho
týdne budou vykonávat funkci dobrovolníka a s tím spojené aktivity.

 

V rámci projektu budou během dvou let realizovány následující
projektová setkání:

3 projektová zahraniční setkání, kterých se naše škola zúčastní fyzicky –
Lotyšsko, Sicílie, Finsko.

2 projektová setkání, kterých se naše škola zúčastní online – Polsko,
Španělsko.

1 projektové setkání, které bude přímo organizovat naše škola.

Každého setkání se účastní 4 žáci naší školy. Žáci budou ubytováni
v hostitelských rodinách.

První vzdělávací aktivita a první setkání se uskuteční v lotyšském městě
Daugavpilsk během posledního dubnového týdne 2017.

Naše škola bude následně hostit mezinárodní projektové setkání, na které
zavítají studenti spolu s koordinátory ze Španělska, Finska a Lotyšska
v červnu 2017.

Cílem projektu Erasmus+ „Ze všeho nejvíc chceme pomáhat, abychom
udělali svět lepším místem“ je zapojení studentů do různých odvětví
dobrovolnické práce tak, aby si uvědomili, že pomoc těm, kteří neměli
v životě tolik štěstí, vede k nedocenitelnému dobrému pocitu z pomoci
ostatním, získávání zkušeností a v mnohých případech i přátelství. Dalším
cílem je rozvíjení znalostí o Evropské unii i jednotlivých partnerských
zemích, multikulturní výměna, rozvoj postojů k evropanství a zlepšení
jazykových kompetencí žáků.

4

První meeting všech zahraničních koordinátorů, kde se naplánovala konkrétní podoba všech mobilit dvouleté spolupráce proběhl ve dnech 3.-8.11. 2016 ve španělském městě Consuegra. Za naší školu se ho zúčastnily Mgr. Kamila Bendová a PaedDr. Ivana Öhlschlegelová.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.