Česká mobilita projekt Erasmus+ “We Want to Volunteer to Make the World a Better Place“

Naše škola získala v srpnu 2016 dvouletý grant projektu Erasmus+ mobility středních škol, díky kterému se naši žáci mohou stále účastnit zdarma týdenního výjezdu do zahraničí (Itálie, Finsko, Lotyšsko), kde pracují na projektu v multikulturních skupinách společně se žáky dalších středních škol. V červnu ve dnech 3. – 9. 6. 2017 také naše škola hostila žáky a vyučující z Lotyšska, Španělska a Finska. Společně jsme pracovali na různých workshopech týkajících se dobrovolnictví a také jsme vyrazili do Prahy, kde jsme se účastnili dobrovolnického projektu Pragulic a výjezdu do Karlových Varů. V rámci projektu jsme vytvořili koláže, tašky z recyklovatelného materiálu, navštívili jsme Dětský domov v Mostě, zasadili keře kolem školy, natočili stínové divadlo a účastnili se dalších vzdělávacích akcí,
které souvisely s různými způsoby dobrovolnictví. Žáci SOŠPo Most, s.r.o. si jako dvouletý dobrovolnický program vybrali venčení psů v útulku v Rudolicích a Chomutově. Tímto všem dobrovolníkům děkujeme, stejně tak dík patří všem hostitelským rodinám, které ubytovaly
po dobu výměny zahraniční studenty.