METODOLOGIE VÝUKY OBCHODNÍ ANGLIČTINY

METODOLOGIE VÝUKY OBCHODNÍ ANGLIČTINY

V červnu 2018 získala Střední odborná škola podnikatelská s.r.o. finanční grant od Evropské unie v rámci programu Erasmus+ klíčová akce KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců – Mobilita pracovníků škol.
Dvouletý projekt byl zahájen 1.6.2018 a v rámci projektu bude jeden vyučující anglického jazyka vyslán na jazykově-metodologický vzdělávací kurz do Velké Británie. Kurz bude zaměřen na metodologii výuky obchodní angličtiny.
Cílem projektu je především získání nových vyučovacích metod, strategií a přístupů a rovněž vyučovacích technik vedoucích díky diseminaci k dalšímu zefektivnění a zkvalitnění výuky obchodní angličtiny na škole.
V současné době probíhá přípravná fáze projektu, která mimo jiné zahrnuje studium odborné literatury věnované metodologii výuky obchodní angličtiny a účast na tématicky zaměřených webinářích.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
×
Show
Přejeme všem úžasné prázdniny a v září se na vás těšíme!!!!!