Maturitní zkoušky 2018

INFORMACE  PRO  MATURANTY

MATURITNÍ  ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Obor vzdělávání:           Ekonomika a podnikání 63 – 41 – M/01

Zaměření vzdělávání:   cestovní ruch, komerční právo

Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 se budou konat podle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 177/2009 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb. a vyhlášky č. 243/2017 Sb.

Maturitní zkoušky se skládají ze společné části a profilové části. Ve společné části žáci maturují z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky.

Povinné profilové předměty jsou stanoveny ve školním vzdělávacím programu školy. V roce 2017/2018 se jedná o tyto předměty:

  • Ekonomika – ústní formou před maturitní komisí (obě zaměření)
  • Služby v cestovním ruchu – ústní formou před maturitní komisí (CER)
  • Právo – ústní formou před maturitní komisí (KOP)
  • Praktická zkouška z odborných předmětů – písemnou formou (obě zaměření)

Ředitelka školy stanovila pro školní rok 2017/2018 v nabídce školy tyto nepovinné profilové předměty:

  • Anglický jazyk – ústní formou před maturitní komisí
  • Německý jazyk – ústní formou před maturitní komisí
  • Účetnictví – ústní formou před maturitní komisí
  • Výpočetní technika – ústní formou před maturitní komisí
  • Základy společenských věd – ústní formou před maturitní komisí
  • Dějepis – ústní formou před maturitní komisí

Termíny písemných prací a didaktických testů společné části maturitní zkoušky budou rozepsány v jednotném zkušebním schématu na webových stránkách: www.novamaturita.cz

Praktické maturitní zkoušky se konají: 17. 4. 2018 – CER 19. 4. 2018 – KOP.

Ústní maturitní zkoušky před maturitní komisí se konají v termínech:

od 28. 5. 2018 do 31. 5. 2018 – P – 4.A

od 4. 6. 2018 do 6. 6. 2018 – P – 4.B.

V Mostě dne 20. 09. 2017                                                                     Ing. Lucie Machuldová

ředitelka školy

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com