Nadstandardní nabídka

Nabízíme bezplatně

  • Harmonizační výjezd
  • Půjčování učebnic
  • Přístup k internetu též mimo vyučování – žákovská WIFI síť
  • Systém motivačního finančního stipendia
  • Služby školní knihovny
  • Nabídka dalších mimoškolních aktivit (španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, italský jazyk matematický seminář a další)
  • Pravidelné sportovní hry

Kromě maturitního vysvědčení u nás po čtyřech letech studia můžete získat

  • Státní jazyková zkouška z ANJ a NEJ
  • Státní zkouška ze psaní na počítačové klávesnici
  • Průkaz průvodce cestovního ruchu

Sportovní akce

  • Lyžařský kurz v ČR
  • Výběrový lyžařský kurz ve Francii
  • Cyklisticko-turistický kurz
  • Vodácký kurz

Kulturní a poznávací akce

  • Jazykově-poznávací zájezdy – Drážďany, Vídeň, Paříž
  • Divadelní a filmová představení
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com