Pro uchazeče

Nadstandardní nabídka

Nabízíme bezplatně Harmonizační výjezd Půjčování učebnic Přístup k internetu též mimo vyučování – žákovská WIFI síť Systém motivačního finančního stipendia Služby školní knihovny Nabídka dalších mimoškolních aktivit (španělský jazy...

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ pro školní rok 2017/2018 se řídí ustanoveními o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně 561/2004 Sb. (§59 až 61) a vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016   Střední odborná škola ...

Dny otevřených dveří

Zveme žáky 9. tříd základních škol a jejich rodiče na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Chcete mít střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou? Chcete umět komunikovat v anglickém a německém jazyce? Chcete se naučit používat aplikační programy na PC pr...

Učební plány

Zaměření cestovní ruch - učební plán Zaměření řízení firem - učební plán Zaměření sportovní management - učební plán Zaměření multimediální design - učební plán Zaměření komerční právo - učební plán Bezpečnost a právo - učební plán ...
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com