Pro uchazeče

Informační leták pro uchazeče

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST IČ: 25015052 Telefon: 476769501 E-mail: info@podnikac.cz IZO: 110018044 Fax: 476769533 http://www.podnikac.cz Vážení uchazeči o vzdělávání na střední škole, dovolte, abychom Vás infor...

Nadstandardní nabídka

Nabízíme bezplatně Harmonizační výjezd Půjčování učebnic Přístup k internetu též mimo vyučování – žákovská WIFI síť Systém motivačního finančního stipendia Služby školní knihovny Nabídka dalších mimoškolních aktivit (španělský jazy...

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ pro školní rok 2019/2020   se řídí ustanoveními o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., (§ 59 až 61) a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízen...

Dny otevřených dveří

Zveme žáky 9. tříd základních škol a jejich rodiče na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Chcete mít střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou? Chcete se naučit používat aplikační programy na PC pro budoucí praxi? Chcete umět komunikovat v anglick...

Učební plány

Zaměření cestovní ruch - učební plán Zaměření řízení firem - učební plán Zaměření sportovní management - učební plán Zaměření multimediální design - učební plán Zaměření komerční právo - učební plán Bezpečnost a právo - učební plán ...
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com