GDPR

 

Střední  odborná škola podnikatelská  MOST, s. r. o.,

Most, Topolová 584, PSČ 434 47

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Od 25. května 2018 začne platit jednotně v celé EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation) a o

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jde o ucelený soubor

pravidel na ochranu dat v EU.

V České republice tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Škola se bude řídit směrnicí ředitelky školy o ochraně osobních údajů. Tato směrnice je k dispozici v kanceláři zástupkyně ředitelky školy.

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů a dat byla stanovena: PaedDr. Ivana Öhlschlegelová.

 

Ochrana osobních údajů Střední odborné školy podnikatelské, s.r.o., Most

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com